Obchodní a dodací podmínky

1. Základní údaje

Dodavatel

Najáda.cz - Internetový obchod MTG, se sídlem Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha 3. Dodavatel je plátce DPH.

IČ: 24257478, DIČ: CZ24257478

(dále jen "dodavatel")

Provozovny

Provozní doba a adresy jednotlivých provozoven jsou uvedeny v sekci Kontakty.

Kontaktní údaje

Email: info(zavináč)najada.cz
Na emaily odpovídáme zpravidla ve lhůtě do 24 hodin, nejdéle však do 2 dnů

Číslo účtu pro bezhotovostní platby:
FIO 2600295702 /2010

2. Objednávka zboží

Seznam zboží na stránkách www.najada.cz je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě poptávky nebo viditelně umístěna na stránkách www.najada.cz.

Při objednání si zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží. Objednávku potvrdíme zaslaným emailem.

Ceny zboží si může zákazník ověřit u jednotlivých položek zboží. Ceny za dopravu a případné další poplatky jsou uvedeny na stránkách www.najada.cz.

Před odesláním objednávky bude vypočtena celková cena za zboží, včetně souvisejících poplatků, a zákazník bude následně vyzván k jejímu odsouhlasení.

Zrušení objednávky

Objednávka může být zrušena ze strany zákazníka i dodavatele až do potvrzení objednávky dodavatelem a to bez udání důvodu. Je-li objednávka zrušena dodavatelem, zpravidla je uveden i důvod, proč není možné objednávku potvrdit. Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a za podmínek, které si vzájemně sjednají.

Omezení objednávky

U jednotlivých karet si vyhrazujeme omezit množství prodaných kusů na 4 (čtyři) kusy od karty stejného jména z důvodu zamezení spekulacím.

3. Zaslání zboží

U zboží, které má být zákazníkovi zasláno poštou nebo zásilkovou službou, se k vlastnímu uzavření kupní smlouvy vyžaduje závazné potvrzení objednávky dodavatelem.

Závazným potvrzením objednávky není automaticky generované elektronické potvrzení o přijetí objednávky do systému dodavatele, ale jde o elektronicky zaslané potvrzení označené jako "konečné potvrzení objednávky'" či telefonické potvrzení objednávky dodavatelem, kdy si dodavatel a zákazník potvrdí obsah objednávky, zejména typ produktu, počet kusů, cenu za zboží a přepravu, a způsob a termín doručení. Okamžikem potvrzení je kupní smlouva uzavřena.

Ustanovení tohoto článku se vztahují pouze na kupní smlouvy uzavírané pro případ zásilkového prodeje, nikoliv pro osobní odběr zboží.

Dodací lhůta

Objednané zboží bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době poštou nebo jiným přepravcem, obvykle do 1-5 pracovních dnů od závazného potvrzení objednávky.

Zboží se považuje za dodané doručením na adresu, kterou zákazník stanovil v objednávce.

Způsob dopravy

Dopravu na určenou adresu zajišťuje dodavatel, a to na území celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy. Konkrétní způsob dodání si zvolí zákazník sám. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách www.najada.cz. Poplatek za dobírku zboží je uveden při objednávce.

Způsob uhrazení ceny za zboží

Kupní cena zboží může být zákazníkem uhrazena několika způsoby. Zboží je možné v plné výši uhradit osobně v provozovně dodavatele, dobírkou v místě předání zboží prostřednictvím smluvní zásilkové služby, poukázáním kupní ceny na účet dodavatele s příslušným variabilním symbolem, který platbu identifikuje nebo platbou předem bankovním převodem.

Převzetí zboží

Zákazník je povinen prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud je zjištěno mechanické poškození obalu výrobku, je zákazník za přítomnosti dopravce povinen zkontrolovat stav zboží. V případě jeho poškození vyhotovit záznam o poškození zásilky a nechat si tuto skutečnost potvrdit dopravcem.

Dojde-li k poškození zboží před jeho převzetím zákazníkem, má zákazník právo na bezplatnou výměnu zboží. Není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny výrobku nebo od smlouvy odstoupit.

Podepsáním dodacího listu zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že dorazilo mechanicky nepoškozené. Na pozdější reklamace způsobené vinou dopravy pak nelze brát zřetel a budou zamítnuty.

Komunikace mezi zákazníkem a dodavatelem

Další komunikace mezi dodavatelem a zákazníkem je uskutečňována elektronickou poštou, pokud se strany nedohodnou jinak.

4. Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává zboží přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno.

Při osobním odběru zboží je možné se zastavit pro objednávku kdykoliv v otvírací době provozovny viz sekce Kontakt

Zboží je zákazníkovi v provozovně dodavatele rezervováno po dobu 3 pracovních dnů od výzvy k odběru zboží.

Zákazník má právo si zboží v provozovně dodavatele před uzavřením kupní smlouvy prohlédnout.

V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem.

5. Výkup karet

Jednotlivé karty MtG také vykupujeme a to prostřednictvím našich stránek v sekci Výkup.

Proces výkupu karet probíhá v následujících krocích:

a, zákazník vloží do košíku kusové karty, o jejichž odprodej má zájem, vybere preferovanou metodu dopravy a platby, překontroluje správnost vyplněných údajů a následným potvrzením (krok č.4), vytvoří objednávku na výkup karet (dále jen "výkup"). Karty poštou neodesílá, dokud není vyzván e-mailem "Potvrzení výkupu".

b, V systému vytvořený výkup následně odsouhlasíme a zákazníkovi odesíláme e-mail "Potvrzení výkupu", a to zpravidla do dvou pracovních dní ode dne vytvoření výkupu.

c, Zákazník karty připraví dle seznamu karet, který obdrží v tomto e-mailu, zkontroluje jejich pořadí a správnost a následně výkup do 3 pracovních dní odesílá poštou, popř. nám ho osobně doručí na adresu provozovny do 5 pracovních dní. Prosíme o velkou pečlivost na jazyk karet, edice i správné pořadí karet.

d, Po přijetí karet zkontrolujeme, že je výkup karet kompletní, a ohodnotíme stavy karet. Pokud posoudíme, že se reálné stavy karet liší od zákazníkem zadaných, zadané stavy karet upravíme a přepočítáme výkupovou cenu karty dle následující tabulky.

 

NEFOIL

FOIL

NM

100%

100%

EX

85%

80%

GD

70%

nevykupujeme

PL

60%

nevykupujeme

HP

nevykupujeme

nevykupujeme

 

e, V případě, že se nová celková cena výkupu po ohodnocení stavu karet liší o méně než 10%, odesíláme platbu. Pokud se nová cena liší o více než 10 %, zákazníka informujeme a čekáme na jeho odsouhlasení dokončení výkupu. Zákazník má v tomto případě právo naši nabídku odmítnout a požádat nás o zaslání karet nazpět, avšak v tomto případě mu účtujeme částku spojenou s našimi náklady na poštovné (zpravidla 50 Kč).

Další informace k výkupu karet:

Vyhrazujeme si právo na zrušení výkupu ve kterémkoli okamžiku až do zaslání platby za výkup.

V případě doručení karet v jiném jazyce než anglickém, z jiných edic či obecně karet, které nevykupujeme, mohou tyto karty být zaslány zpět odesílateli, a to na jeho náklady.

Výkup nám můžete poslat buďto poštou nebo přinést osobně, vždy na adresu Najáda, Ondříčkova 2166/14, 130 00 Praha.

Výkup odešlete nejpozději do tří pracovních dnů, nebo do pěti pracovních dnů zaneste k nám na prodejnu.

Pokud karty zasíláte poštou, ujistěte se, že nebudou po cestě poškozeny, nebo promíchány (bublinková obálka, krabička,...). Za případnou ztrátu zásilky po cestě neručíme, posílejte je proto doporučeně, popř. je v případě vyšších částek pojistěte odpovídajícím způsobem. Nikdy nezasílejte výkup na dobírku.

Peníze si můžete nechat poslat na bankovní účet, Paypal, vyzvednout osobně při doručení výkupu nebo si je nechat připsat na kredit, který slouží k budoucím nákupům. Kredit není možné zpětně proplácet!

Pokud se rozhodnete pro kredit, dostanete od nás bonus 10 % z celkové částky výkupu.

V případě, že byste nám chtěli prodat i karty, které nejsou uvedeny jako vykupované nebo třeba celou svoji sbírku, napište nám e-mail, ozveme se vám.

6. Stav karet

Přestože je hodnocení stavu karet (tzv. grading) vždy do jisté míry subjektivní, snažíme se ke gradování karet mít ucelený přístup. Máte-li pocit, že jste obdrželi kartu v horším stavu, než jste si objednali, prosíme, ozvěte se nám. Rádi stav překontrolujeme a pokud jsme vám kartu dodali v horším stavu, než jste si objednali, situaci napravíme.

 

Pro vyjádření míry poškození karet používáme pět následujících kategorií. Doporučujeme prohlédnout si průvodce gradingem (brzy bude zveřejněn), který kromě slovního popisu obsahuje i obrázky karet.

 

NEAR MINT (NM)

Popisuje karty bez vad. Karty ve stavu Near Mint by měly odpovídat kartám čerstvě vytaženým z boosteru. Maximální přípustné poškození by mělo být typu minimální bílé oděrky na okraji karty (jednotlivé tečka či dvě, nikoli souvislý úsek). Pokud karta nese více takových bílých oděrek na okrajích karty či rozích, zpravidla už spadá do kategorie Excellent nebo horší.

 

EXCELLENT (EX)

Karty ve stavu Excellent nesou mírné známky opotřebení. Příklady takového opotřebení je například více bílých teček na okrajích karty, lehce odřený roh karty, lehce špinavý povrch karty nebo se na kartě objevuje menší tzv. clouding (obvykle zejména na foilových karet). Zpravidla pro stav EX platí, že jsou známky opotřebení téměř neviditelné, pokud se karta obalí do perfect-size obalu.

GOOD (GD)

Karty ve stavu Good jsou velmi často ty, které nesou známky opotřebení odpovídající EX stavu, avšak jsou na více místech či ve větším rozsahu. Stupeň GD představuje jakýsi přechod mezi malým a nepříliš výrazným poškozením karty a velmi viditelným opotřebením. Do této kategorie spadají karty s výraznějšími škrábanci na povrchu karty či s větším počtem menších škrábanců, s výraznějším cloudingem, na první pohled špinavé, apod.

 

PLAYED (PL)

Karty ve stavu Played nesou velké a na první pohled viditelné známky poškození. Karty mohou být lehce prohnuté, avšak nikdy ne zlomené či natrhnuté. Příkladem jsou taky velké a hluboké škrábance, výrazně opotřebované rohy, známky použití lihové fixy na malém rozsahu karty či tzv. shuffle creasing (poškození karty vznikající z nešetrného míchání karet, které se projevuje zvrásněním v horní části rubu karty). Přestože jsou Played karty velmi znatelně opotřebované, nikdy by u nich nemělo být pochyb, zda jsou turnajově hratelné. Pokud si kladete otázku, zda byste vůbec karty mohli hrát na turnaji, s největší pravděpodobností se jedná o stav Heavily Played či horší.

 

HEAVILY PLAYED (HP)

Heavily Played je poslední kategorie pro ty nejvíce opotřebované a poškozené karty, u kterých byste se na větších turnajích raději šli zeptat judge, zda kartu v takovém stavu můžete hrát. Příkladem jsou popisky lihovým fixem přes velkou část povrchu karty, popsané karty (tímto není myšlen podpis autora, ale zcela náhodná slova), významné shuffle creasings, odřený až do běla zbarvený povrch karty, znatelné známky styku povrchu karty s vodou, apod.

 

Další poznámky ke stavu karet:

Podepsané karty hodnotíme o jeden stupeň horší kategorií, než je jejich reálný stav, avšak nikdy ne lépe než stavem GD (NM či EX karta s podpisem = GD, GD karta s podpisem = PL, atd.). To samé platí i pro orazítkované karty (např. z turnajů Grand Prix či Pro Tour).

7. Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Námi reklamované zboží je reklamováno dle platných zákonů ČR.

Záruční doba a záruční list

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list daňový doklad.

Záruční doba uvedená na našich stránkách je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem.

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Pokud chce zákazník reklamovat zboží koupené v internetovém obchodě najada.cz. Vyžádá si reklamační formulář u dodavatele v elektronické podobě. Tento formulář společně s reklamovaným zbožím zákazník zašle na adresu dodavatele, popřípadě může i sám obojí osobně dodat.

Je vhodné zboží zasílat v originálním nebo vyhovujícím přepravním obalu. Dodavatel neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Výše uvedené informace týkající se reklamačního řádu se zejména vztahují na desky, obaly, stolní hry apod.

Vyřízení reklamace

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Následně bude zákazník vyzván k vyzvednutí reklamovaného zboží nebo mu zboží může být zasláno poštou.

Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní.

 

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu

 

  1. Vážený spotřebiteli, jestli se domníváte, že jsme Vás poškodili, nebo nedostáli svým závazkům, pište na naši emailovou adresu info@najada.cz

  2. Jestli se nám nepodaří spor vyřešit přímo, na základě Zákona č. 378/2015, kterým se mění Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, máte také právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

  3. Subjektem (ADR) mimosoudního řešení spotřebitelských sporů mezi obchodníkem a spotřebitelem, je Česká obchodní inspekce, nebo jiný subjekt pověřený Ministerstvem průmyslu a obchodu, viz http://www.mpo.cz/dokument169867.html.

  4. U České obchodní inspekce, má spotřebitel možnost podat návrh prostřednictvím on-line formuláře, dostupného na internetových stránkách České obchodní inspekce: https://adr.coi.cz/cs .

  5. Spotřebitel může podat návrh u České obchodní inspekce nebo pověřeného subjektu nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

  6. Spotřebitel může podat návrh také prostřednictvím platformy mimosoudního řešení spotřebitelských sporů EU, která je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Návrh zde může podat jenom spotřebitel žijící v EU na obchodníka se sídlem v EU.

  7. Jestliže sporné strany nejsou spokojené s kvalitou mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a domnívají se, že v průběhu řízení došlo k porušení Pravidel pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů, mohou podat stížnost na adresu Ministerstva průmyslu a obchodu nebo na emailovou adresu adr@mpo.cz.

  8. V případě přeshraničních sporů pomáhá spotřebitelům v přístupu k příslušnému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů Evropské spotřebitelské centrum Česká republika.

  9. Náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy.

 

8. Odstoupení od smlouvy

Právo zákazníka na odstoupení

Zákazník je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že dodavatel nesplní smluvené podmínky dodání.

Právo na odstoupení podle předchozí věty se nevztahuje na zákazníky, kteří zboží zakoupili osobně v provozovně dodavatele, tedy prostřednictvím "osobního odběru" bez ohledu na skutečnost, zda zboží rezervovali na stránkách www.najada.cz či nikoliv.

Právo dodavatele na odstoupení

Dodavatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze do okamžiku odeslání zboží, a to jen v případě nedostupnosti zboží nebo výrazné změny ceny zboží. Před odstoupením je ale dodavatel vždy povinen kontaktovat zákazníka za účelem dohody o dalším postupu.

Zákazník, který nekupuje zboží v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, má dále v souladu s § 53, odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží.

Postup v případě odstoupení od smlouvy

Vzhledem k tomu, že v případě odstoupení se smlouva od počátku ruší, vrátí nebo nahradí dodavatel zákazníkovi a zákazník dodavateli veškerá přijatá plnění.

Odstoupit může zákazník tak, že tuto skutečnost oznámí dodavateli, a to elektronicky na emailovou adresu info@najada.cz nebo písemně v provozovně dodavatele.

Při odstoupení je nutné uvést číslo objednávky, variabilní symbol, datum nákupu a předložit originál dokladu o koupi zboží.

Pokud již zákazník zboží obdržel a převzal, zašle zboží zpět do provozovny dodavatele, kde dodavatel bez zbytečného odkladu posoudí stav vráceného zboží.

Zboží odeslané a doručené zpět na adresu dodavatele musí být v původním nepoškozeném obalu, nejlépe nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené, kompletní (včetně příslušenství, návodu atd.) a s kopií dokladu o koupi.

Doporučujeme Vám zboží pojistit. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má dodavatel právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.

Kupní cena nebo její část bude zákazníkovi vyplacena v nejkratším možném termínu, nejpozději však do 14 dnů po vrácení zboží.

9. Ochrana osobních údajů spotřebitele

Dodavatel shromažďuje osobní údaje zákazníků (a to jméno, adresu, telefon a emailové spojení ) jen pro vnitřní potřeby dodavatele. Tyto údaje slouží především pro usnadnění objednávek zákazníků v budoucnu.

Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě, až na výjimky spojené s dodáním zboží na adresu udanou zákazníkem.

Svůj souhlas s uchováváním a zpracováváním osobních údajů může zákazník kdykoliv odvolat, a to tak že zašle emailovou zprávu na info@najada.cz nebo tuto skutečnost oznámí dodavateli telefonicky.

10. Elektronická evidence tržeb

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Elektronické evidenci tržeb nepodléhají tržby, jež jsou hrazeny převodem na účet či dobírkou za předpokladu, že je zboží zasláno prostřednictvím externího dopravce, ktery peníze od zákazníka následně převede na BÚ e-shopu. 

11. Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem.

Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Změněné podmínky vyhlásí vhodným způsobem na internetových stránkách www.najada.cz stejně jako ve svých provozovnách nejméně měsíc před účinností nových obchodních podmínek.

Naposledy aktualizováno: v Praze dne 14.6.2018.